Buradasınız : Ana Sayfa // Aşk Büyüsü // Sevdiğin Kişiden Karşılık Görme Büyüsü

medyumdolunay2

Sevdiğin Kişiden Karşılık Görme Büyüsü

Sevdiğin Kişiden Karşılık Görme Büyüsü, sevdiğiniz kişinin hislerinin size karşılıklı olmasını isteyip te bu isteğiniz hep hayalde kaldıysa ve sevdiğiniz kişinin sizinle aynı hisleri paylaşması çok zor bir ihtimal gibi görünse de aslında zor değildir. Herkesin birden fazla ve birbirinden farklı dertleri var. İnsanlar bu dertlerine yanında bir yol arkadaşıyla göğüs germek isterken birde asıl dert yol arkadaşı olarak istediğin kişinin seninle aynı düşüncede olmamasıysa gerçekte kendinizi kötü hissetmek için sebebiniz var demektir. Aşk İnsanın hayatında en yoğun şekilde sadece 1 kez yaşayabileceği bir duygudur ve yakaladıysanız o hissi, bulduysanız yaşadıysanız o güzel duyguyu kolay kolayda bırakmayın. Peki gelelim nasıl aşkımıza karşılık buluruz. Aşk büyüsü çok etkili ve hızlı sonuçlar doğurarak sevdiğiniz kişinin sizi sevmesini sağlar ve kalıcı bir aşk olur aranızda. Sevdiğin Kişiden Karşılık Görme Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşık etmek için aşağıda verdiğimiz duadan da yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki duayı perşembeyi cumaya bağlayan geceden başlayarak 11 gece boyunca her gece muhabbete uygun bir saatte 70 defa okuyunuz. Dua budur: Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun.Ya eyyühellezıne amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelim müsemmen fektübuh* vel yektüb beyneküm katibüm bil adli ve la ye’be katibün ey yektübe kema allemehüllahü fel yektüb* velyümlilillezı aleyhil hakku vel yettekıllahe rabbehu ve la yebhas minhü şey’a* fe in kanellezı aleyhil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy’u eyyümille hüve felyümlil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy’u eyyümille hüve felyümlil veliyyühu bil adl* vesteşhidu şehıdeyni mir ricaliküm* fe il lem yekuna racüleyni fe racülüv vemraetani mimmen terdavne mineş şühedai en tedılle ıhdahüma fe tüzekkira ıldahümel uhra* ve la ye’beş şühedaü iza ma düu* ve la tes’emu en tektübuhü sağıyran ev kebıran ila ecelih* zaliküm aksetu ındellahi ve akvemü liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadıraten tüdıruneha beyneküm fe leyse aleyküm cünahun ella tektübuha* ve şehidu iza tebaya’tüm* ve la yüdarra katibüv ve la şehid* ve in tef’alu fe innehu füsuküm biküm* vettekullah* ve yüallimükümüllah* vallahü bi külli şey’in alım.Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah* fe in emine ba’duküm ba’dan felyüeddillezi’tümine emanetehu velyettekıllahe rabbeh* ve la tektümüş şehadeh* ve mey yektümha fe innehu asimün kalbüh* vallahü bi ma ta’melune alım.Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’* vallahü ala külli şey’in kadır.Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr.La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Gelen Aramalar:

  • kocam dostundan sogutma duasıYorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum