Buradasınız : Ana Sayfa // Aşk Büyüsü // Sevdiğimin Beni Araması İçin Dua

medyumdolunay2

Sevdiğimin Beni Araması İçin Dua

Sevdiğimin Beni Araması İçin Dua, sevdiğiniz kişiyi çok özlüyor çok seviyor ama o kişiden uzakta yaşamak zorunda kalıyorsanız. Ama aşk büyüsü ve papaz büyüsü ile kolayca sevdiğiniz kişinin sizi aramasını sağlarsınız. Sevdiğimin Beni Araması İçin Dua konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:
Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve

enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm*

fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun.Ve in küntüm fı

raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u

şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn.Fe illem tef’alu ve len

tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil

kafirın.Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm

cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min

semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı

müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha

halidun.İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma

fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir

rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza

mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü

bihı illel fasikıyn.Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh*

ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard*

ülaike hümül hasirun.Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe

ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi

türceun.Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles

semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım.Ve

iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e

tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu

bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun.Ve

alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale

embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn.Kalu sübhaneke la ılme

lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.Kale ya ademü

embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul

leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve

ma küntüm tektümun.Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe

secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın.Ve kulna ya

ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü

şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın.Fe

ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve

kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv

ve metaun ila hıyn.1 Yorum yapılmış " Sevdiğimin Beni Araması İçin Dua "

  1. Aysun dedi ki:

    Sevdiğim beni arasın sadece böyle okumak
    Yeterlimi

Yorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum