Buradasınız : Ana Sayfa // Dualar // Seni Terk Eden Kişiyi Aşık Etme Büyüsü

medyumdolunay2

Seni Terk Eden Kişiyi Aşık Etme Büyüsü

Seni Terk Eden Kişiyi Aşık Etme Büyüsü, aşık olmak dünyada ki herkesin başına gelebilecek normal sıradan bir şeydir ve her insan hayatı boyunca mutlaka bir kere aşık olur. Şanslı insanlar hayatı boyunca çok kez de aşık olabilirler onlar aşkın kendisine aşıktırlar ama bazı insanlar hayatları boyunca sadece bir defa aşık olurlar ve işte onlar için terk edilmek gerçekten kolay değildir. Aşık olduğunuzda daha önce hiç yaşamadığınız bir duyguyu yaşarsınız ve o duygu sizin için vazgeçilmez bir his uyandırır. Aşık olduğunuzda daha önce tatmamış olduğunuz bu duyguyu kaybetme korkusu yaşarsınız. Ve o gün geldiğinde yani her seven kişinin neredeyse yarısının terk edildiği gibi sizde terk edildiğinizde işte bu yaşamış olduğu ilk defa tattığı güzel duygudan mahrum kalmanın verdiği acı ve hayatı boyunca bir defa sevmiş birisinin kendisini terk etmesi neticesinde yaşadığı ağır buhran sonucunda sağlıklı düşünemez ve hem kendine hem de çevresine zarar verici davranışlarda bulunabilir. Bu zarar verici davranışlar sadece negatif enerji yayma konusundadır çünkü aşk acısı çeken birisinin verebileceği en büyük zarar sadece kendi akıl sağlığınadır. İşte bu tarz meselelerden dolayı aşk hayatında bir defa sevenler için hep bir acı olarak kalır. Fakat aşk büyüsü ile bu şekilde kalmaz. Aşk büyüsü yaptırdığınızda sevdiğiniz kişide sizi sever, terk eden sevdiğiniz size döner sizi sever sizden bir daha asla vazgeçmez ve sizin gibi hayatında bir defa seven bir kişi bu sevginin acısını değil huzurunu yaşar.Seni Terk Eden Kişiyi Aşık Etme Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl.

Bir önceki yazımız olan Sevdiğin Kişiyle Nasıl Beraber Olursun başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.3 Yorum yapılmış " Seni Terk Eden Kişiyi Aşık Etme Büyüsü "

 1. dilek dedi ki:

  sevgilim beni terk etti vede parami alip beni dolandirdi ama ben ondan intikam almak istiyorum ve benim gibi oda mafolsun ve ayaklarima kapansin istiyorum me yapmam gerek.

 2. naile dedi ki:

  sevgilimden AYRILDIM TEKRAR ONU GERİ KAZANMAK İSTİYORUM

 3. 7 Bûyûk gûnahtan biride bûyû biliyorum sevgi para intikam gibi seyler istiyosunuz lakin bûyû yapanlar ve yaptiranlarin ûstûnden YÛCE ALLAH RAHMETINI ALIR VE CINNI LERLE BAS BASA KALIRSINIZ
  Sevgisini istediyiniz kisi sizi sevmiyek bûyû sizi sevecek ve onunla gelen
  varliklar olacak ve iste
  MUSALATA UGRAYABILIRSINIZ ALLAHA SIGININ VE ONDAN ISTEYIN SÛPE YOKKI O COK BAGISLAYANDIR TÔVBELERI GERI CEVIRMEZ

Yorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum