Buradasınız : Ana Sayfa // Dualar // Kaynanadan kurtulma büyüsü

medyumdolunay2

Kaynanadan kurtulma büyüsü

Evlisiniz ve devamlı olarak kaynanızdan uzaklaşmak onun sözlerini dinlemek istiyorsunuz.Kaynanız ile büyük sorunlarınz var ve sizin hakkında devamlı olarak kocanızı dolduruyor bu gibi uygulamlarda yapabilceğiniz bazı vefk ve büyü çeşitleri ile kaynanız nerde olursa olsun devamlı olarak sizi sevicek sizin alehinizde olumlu şeyler düşünecektir

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kâle reculâni minellezîne yehafune enamallâhü aley-himedhulü aleyhimül babe fe izâ dehaltümuhü fe inneküm galibune ve alallâhi fetevekkelu in küntüm mii’minin hazâ yevmü lâ yentikûne velâ yti’zene lehüm feya’tezirûn. Veylün yevme izin lil mtikezzibine. Summün bükmiin umyün fehüm lâ yerciûn. Yevme izin yettebiuned daiye lâ ivece lehii ve haşeatil asvatü lirrahmani felâ tesmau illâ hemsa. Lehüm kulübün lâ yefkahune biha ve lehüm azaniin lâ yesmeune biha ülâike kel enalmi bel hiim edallii ülâike hümül gafîlun. Felâ yetsatiune reddeha velâ hüm yunzarun. Külleınâ evkadu naren lil harbi etfeahallâhii. Ve kâlel meliki tuni bihi estahlishü li nefsi. Kul nâ yâ nare kuni berden ve selâmen alâ İbrahime. Ve eradu bihi keyden fecealnahümül ahserin. Lâ tehaf necevte minel kavmizzalimîn. Akbil velâ tehaf inneke minel aminin. Lâ tehafü dereken ve tatahşa. Kul nâ lâ tehaf inneke entel a’lâ. Kâle lâ tehafa inneni meaküma esmeu ve erâ lâ tehaf innî lâ yehafii ledeyyel mürselûn. Vele yübed-dilennehüm min ba’di havfîhim eııınen. Ve amennehüm min havfin. Akbil yâ filân ibni fılâne kema akbelel hatibü alel menberi vessultanü alel askeri rabettü lisane külli natikin lâ yetekkellemûne fî hakkı filân ibni filâne ev hamili kitabi haza illâ bihayrin ev yasmitune summün summün summün hükmün bükmün bükmün umyün umyün umyün fehüm lâ yüb-sirûn. Cealtü hamili kitabi haza mansuren alâ külli ahadin kema nasarallahü seyyidinâ muhammedin sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme bilmelâiketi cibrile an yeminihi ve mikâile an şimalihi ve israfile min verai zahrihi ve esma-ullahil izami muhitatiin bihi ve reddallahüllezîne keferû biğayzihim ley yenalu hayren ve kefallahiil mü’mininel kıtale ve kanallahü kaviyyen aziza. Şahet mahet tahatil ukuli şa-hetil vücuhu lil hayyil kayyum mehhetiz zalamü mahallen. Akbil yâ filân ibni filâne naciyen müeyyiden mansuren bil vahidil ahad el ferdis samed ellezi lem yelid velem yûled ve-lem yekûn lehu küfüven ahad. Bismillâhi kaf he ye ayın sad. Bismillâhi ha mim ayın sin kaf. Kemain enzelnahü mines-semâi fahtelata bihi nebatül ardı fe asbeha neşimen tezruhür riyah. Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hüve alimül gaybi veşşehadeti hüver rahmanürrahim. Yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımine mâ iizzalimîne min hamimin velâ yefíin yuta. Alimet nefsün mâ ahzarat felâ uksimü bil hunesil cevar-il künnesi velleyli iza asase ves subhi iza teneffes. Sad vel kurani ziz zikir belillezine keferu fî izzetin ve şikak. Lev enfakte mafıl ardı cemian mâ ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehüm innehü azizün hakim. Ve neza-‘na mâ fî sudurihim min gıllin ihvanen alâ surürin mütekabilin. Ve sallallahü alâ seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme. .

Bir önceki yazımız olan Aşkına karşılık bulmak için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • kaynanadan kurtulma duası
  • kaynanadan kurtulma büyüsüYorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum