Buradasınız : Ana Sayfa // Dualar // Denenmiş Terk Eden Sevgilini Aşık Etme Büyüsü

medyumdolunay2

Denenmiş Terk Eden Sevgilini Aşık Etme Büyüsü

Denenmiş Terk Eden Sevgilini Aşık Etme Büyüsü, sevgililik nedir. Evlenmeden önce birbirini tanımak için bir beraberlik mi yoksa gençlikte yapılan bir vakit geçirme, geçirdiğin vakti en iyi şekilde değerlendirme şeklidir. Bu sevgili olan kişilerin düşüncelerinde şekillenir yani hepsi için evlilik düşüncesi varda denmez hepsi vakit geçiriyor da denemez ama eğer arada bir ilişki varsa ve taraflardan bir tanesi diğerinin terk etmesine rağmen hala çok seviyor ve hala çok istiyorsa aşk büyüsü ile kendisine aşık edebilir ve yeniden sevgili olabilir hatta bu ilişkiyi evliliğe kadar götürebilir. Sevdiğiniz kişinin gözünde sevilmemiş ve ilişkiye devam edilmez birisi olmak zaten zorken birde ayrı kalmak ve bu ayrılığın kalıcı olmuş olması düşüncesi sonucunda da kendimize hayatı zehir ederiz. Aslında kendimizin en büyük düşmanı yine kendimiz. Biz düşüncelerimizle kendimiz boğar ve sıkarız. Daha rahat ve geniş düşünmeyi alternatifler bulmayı düşünmeyiz ve saplanıp kalırız. Sadece o olacak o gelecek o sevecek ondan başkası olmayacak deriz. Bunu düzeltmenin de bir yolu yok çünkü aşkın gözü kördür. Aşk büyüsü sayesinde ise beklediğiniz sevmesi için zaman gözettiğiniz kişi aşk büyüsü ile size aşık olur sizi terk ettiğine pişman olur.Denenmiş Terk Eden Sevgilini Aşık Etme Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya’mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra.Ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra.Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta.Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma.Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra.Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.

Bir önceki yazımız olan Denenmiş Terk Eden Eşini Aşık Etme Büyüsü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • terk eden sevdiğini bağlama2 Yorum yapılmış " Denenmiş Terk Eden Sevgilini Aşık Etme Büyüsü "

  1. NATALIA dedi ki:

    Selamün Aleyküm yazabilirmisiniz acaba etki gören var mı bu duzdan?

  2. gülçiçekbasüt dedi ki:

    Ben daha denemedim korkuyorum

Yorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum