Ayrıldığım sevgilimin beni araması için dua

Buradasınız : Ana Sayfa // Bağlama Duası // Ayrıldığım sevgilimin beni araması için dua

medyumdolunay2

Ayrıldığım sevgilimin beni araması için dua

Bir biriniz ile gönül bağı olup daha sonra kopmuş bir çift için okunacak dua ve vefk çalışması vardır.Bu vefk çalışması doğru yapıldığı zaman kişi nerde olursa olsun devamlı sizi sevecek,nerede olursa olsun devamlı olarak sizi düşünecektir

beni-aramasi-icin-dua

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rabbe mâ eşadde ferhake bitevbete abdun cezbetihi yeda’nayetüke ve ezaktehu biredaûke ve halavetun mağ-fîretüke fe esbaha min ba’di ceraetühü alâ irtikabûl muhar-remeti ve ferhatihi bi iktisabis seyyiati ve garaktehu ü intikası ‘ş-şehevatî fe esbaha maktuan anil ihtilafati meşmu-lan bil i’tikadati meczuban bi iltafıi mayetil vakiati bi iltafin riayetil camiatil envaril hidayeti ilâ cemilil mevaid ve hazil feveud ve “Senin İsmin” nifiz-zevaid ve münğasımen ve bicari rahmetike muttasiben fi safai hazretike mutasarrifen ilâ vefai ma’ri-fetüke mütevvican bitayyicanil kerameti muhlikan biahlakis-selameti ve memzucan bi ervahil mudâmmetin. Rabbi es’elüke tevbeten nasuhan eltehaka bıhafis-saffîl evveli mihnâibîne ve insafa biha minnâ elâbidine ve bihâil-hamidine ve safals-sâihine ve finair-râki’ine ve bekais-sacidine ve hunail varisine ve kemal il kâmiline “Sevgilinizin İsmi” key tefe ellefu avalî bime-leiketüke ve tetegarabu lî taifî bi müşahedetike key engalibu beyne esabi’ lütfîke inğimamî fî rahmetike ve intisabı lihaz-retüke ve insiralî liru’yetike ve müşahedetike inneke enter-Rahmanir-rahim vel gaffarul halim vel mennanül kerim vel muhcib vel hafız vel müğusu vel birr vet-tewabi ver-rezzakı vel vehhabi rabbena tekabbel minna inneke entes-semiul alim Rabbenâ efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena ven-surna ala’l kavmil kâfirine. Rabbenâ lâ tüziğ kulûbena ba’da iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab Rabbenâ tekabbel minna inneke entes-semîul alim.“Sevgilinizin İsmi” Rabbenâ innena âmenna fağfirlena zünubena ve kıza azaben-ııar rabbenağfirlena ziinûbena ve keffîr anna seyyiâtina ve teveffena meal ebrar. Rabbenâ ve âtina mâ vaadtena alâ rusu-like velâ tuhzina yevmel kıyameti inneke lâ tuhliful mîâd. Rabbenâ zalemna enfusana ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekünenne minel haşirine Rabbedhulnî müdhale sıdkin ve ahricnî nuhrace sıdkin ve’callî minledünke sultanen nasıra. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve hevvi lena min emrine raseden, rabbi enzilnı münzîlen mübare-keten ve ente hayrul münziline, rabbi eûzü bike min hemazatiş-şey-atıni ve eüzü bike Rabbi en yahdurüne Rabbi heblı hükmen ve elhıknî bis-salihine ve’cal lî Iisane sıdkin filâ-hirine vec’al-nî min veresetin cennetin-naimi. Rabbenâ aley-ke tevekkelna ve ileykel masırî. Rabbenâ lâ tecalnâ fitneten lillezîne keferû vağfirlenâ rabbenâ inneke entel azizil hakim.

Medyum Dolunay Hemen Soru-Cevap

Adınız (gerekli)

Telefonunuz

Epostanız (gerekli)

Konu-Veya Sormak İstediğiniz Dua-Aşk,Bağlama Vefki

İletiniz

Güvenlik Sorusu

Gelen Aramalar:

 • ayrıldığım sevgilimin beni araması için dua
 • sevdiğinin araması için dua denenmiş
 • araması için dua
 • sevdiğimin beni araması için dua
 • beni araması için dua
 • sevgilimin araması için dua
 • sevdigimin hemen araması icin dua
 • sevgilimin beni araması için dua
 • ayrıldığın sevgilinin araması için dua
 • aramasi icin buyu5 Yorum yapılmış " Ayrıldığım sevgilimin beni araması için dua "

 1. Ayca dedi ki:

  Yukardaki dua kaç defa okunmalı we okuma saati warmıdır?

 2. Ahmet dedi ki:

  Evet kac kere okunucak ve saati varmi

 3. Buse dedi ki:

  Dolunay hocam denenmis bseymi kc kere okunacak

 4. mehmet dedi ki:

  nasıl kullanılacağı yazmadığı için bir işe yaramaz malesef

 5. Aleyna dedi ki:

  Ne zaman okusam bu duayı 1 gün sonra eski sevgilim ya arıyor ya da mesaj atıyor gerçekten çok etkili

Yorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum