Buradasınız: Ana Sayfa // Arşiv için Aralık 2011

Sevgi Duası

sevdiğinin kişinin sevgisini kazanmak istersen(helalinden) abdest alinip 2 rekat hacet namazi kilinir.resmine bakilarak 30 kere salavat getirilir.170 defa vedduha suresi okunur.allahin izniyle kısmetse hacet yerine gelir.  Okumaya devam et →

Beş Bilinmeyen ?

Beş Bilinmeyen ?
Beş Bilinmeyen “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine  hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden  haberdardır.” (1) Hâris b. Ömer Resullulah (s.a.v.) hazretlerine gelir ve şu suali sorar: – Ya... 

İmânın Kuvvetli Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bir kimse, dinimize uygun şekilde ibâdet yaptığı halde, günahım çok, ibâdetlerim beni kurtarmaz diye düşünürse, îmânının kuvvetli olduğu anlaşılır. Bu imanımı son nefesime kadar devam ettirebilir miyim diyerek korkan kimsenin îmanının kuvvetli olduğu anlaşılır. İmânının devam edeceğinden şüphe etmemelidir. Kaynak: Bir Bilene Soralım, Cilt 1, İhlas Yayınları  Okumaya devam et →

İslam Nedir?

Allah’ın insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilahi dinin adıdır. (1) Allahü teâlâ’dan başka, ibâdete lâyık ve müstehak mabud olmadığına ve Muhammed aleyhisselâmın Onun dinini bildiren Resulü olduğuna şehadet etmen, Namaz kılman, Zekât vermen, Ramazan-ı şerif ayında oruç tutman ve yol için gidip gelmeğe gücün yetiyorsa... 

İman Nedir?

Hz.Peygamberin, Allah’tan getirdiği kesin olarak  bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir. (1) İman esasında kalp ile olur, dil ile ifade edilir. Kısaca iman, Peygamberin getirdiği ilahi emir, hüküm ve bilgileri samimi olarak kabul ve tasdik etmektir. İnsanı gerçek saadete ulaştıran iman budur. Allahu Teala’nın kulunu sevmesi bu imana bağlıdır. Bunun... 

Tefekkür

Herhangi bir mesele hakkında düşünme, zihni yorma, derin düşünme ve işin şuuruna varma. Tefekkere fiili, üç harfli olan “fekere” fiilinden türemiştir. Fekere kök fiili ve ondan türemiş olan tefekkere, efkere, fekkere ve iftekere fiilleri aynı anlamdadırlar. Tefekkürün zıddı, fikirsizlik ve düşüncesizlik demektir. Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan,... 

İmansız Ölmemek İçin Ne Yapmalı?

Dünya hayatı geçicidir. bir Müslüman için en güzel son, imanla vefat etmiş olmaktır. Zira, bir insanın ahirette işe yarayacak en önemli mal varlığı, imanıdır. bu sebeplebir Müslüman, son nefesine kadar imanını katbetmemelidir. “Peki, nelere dikkat edelim ki imanımızı yitirmemiş olalım?” Öncelikle, imansız olarak ölmekten korkmamak, imanı tehlikeye sokar. Çünkü... 

Günah İmanı Giderir mi?

Peygamber Efendimiz’in buyurduğu şekliyle, haramlar ve helaller bellidir. Bunları redetmek, kişinin imanını giderir. Fakat bir insan haramları haram, helalleri de helal olarak kabul ettiği halde bunlarda ihmalker davranırsa mümindir. Mesela: >   İçki içmek haramdır. Ancak içkinin haram olduğunu kabul etmemek insanı dinden çıkarır. İçkinin haram olduğunu bile bile... 

Amentü Duası

Amentü Duası
Amentü Duası Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihi mine’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevti hakk Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Ben Allahü Teâlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe,... 

Ezandan Sonra Okunacak Dua

“Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.” “Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm’a vesile ve fazileti ver. O’nu kendisine... 

Eve Girildiğinde Okunacak Dua

Eve Girildiğinde Okunacak Dua
Eve Girildiğinde Okunacak Dua “Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna” “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.” *Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin... 

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Evden Çıkarken Okunacak Dua
Evden Çıkarken Okunacak Dua “Bismillahi tevekkeltü ala’llahi, velâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyil Azim” “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O’dur.”  Okumaya devam et →

Çocuk Düşmemesi İçin

Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:“Ya Mübdi” ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. *Kaynak: Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî,... 

Çıban ve Sivilceler İçin

Çıban ve Sivilceler İçin
Çıban ve Sivilceler İçin “Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî” “Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah’ım! Bende olanı küçült” *Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Temmuz 2011  Okumaya devam et →

Guslü Gerektirmeyen Haller

Henüz şehvet duygusu oluşmamış ve bulûğa ermemiş çocuğun cinsî yakınlaşmada bulunması. Tenâsül uzvundan şehvetle açık bir sıvı hâlinde meni akması. Cinsî bir şehvet duyulmasına rağmen meninin dışarıya çıkmaması. Şehvetten, başka bir şeyden (hastalık, heyecan vs.) dolayı meninin akması, kızın bekâretini gidermeyen cinsî bir yakınlaşma (çünkü kızlık zarı... 

Cünüb Olan Ne Yapmamalı?

Dinî kitaplardan herhangi birini elle tutmamalı ve okumamalı. Tevrat, incil ve Zebur okuması mekruhdur. Zira onlar da Allah Tâlâ’nın kelamıdır. Onlardan değiştirilen ayetler bilinmemektedir. Olduğu gibi duran ayetlerde çoktur. Binâenaleyh onlara yapışmaktan kaçınmak ihtiyaten evladır. Elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmemeli. Tam bir ayet okumamalı, caiz değildir. Ancak... 

Gusüle Nasıl Niyet Edilir?

Gusülde niyet Şafii’de farz, Hanefi’de ise sünnettir. Niyet, kalpten geçen mana demektir. Bu itibarla, yıkanırken, “Cünüplükten temizlenmeye niyet ettim” diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir. Mutlaka diliyle de söylemesi gerekmez. Bu yüzden, denizin kenarından geçen kimse kaza ile suya düşse de bedeninin tümü ıslansa gusül yapmış kabul edilir. Niyet etmemiş olması... 

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

– Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder. – Ellerini bileklerine kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler. – Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını yıkar. – Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder; oruçlu değilse suyun boğazına... 
 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum